ψευδεῖ:

ψευδήςmasc/fem/neut nom/acc/voc dual; masc/fem/neut dat sg