χρηστηριασαμένου:

χρηστηριάζωmid part aor masc/neut gen sg