χειροτονῆσαι:

χειροτονέω;χειροτονῶ;χειροτονῶmid-pass subj pres 2nd sg; act inf aor