χαριζόμενος:

χαρίζωmid-pass part pres masc nom sg