ὦγαθε:

βέλτιστοςmasc voc sg
ἀγαθόςmasc voc sg
ἀρείωνmasc voc sg
ἄριστοςmasc voc sg
φέρτατοςmasc voc sg
λωίωνmasc voc sg
κρείσσωνmasc voc sg
βέλτεροςmasc voc sg
ἀμείνωνmasc voc sg
βελτίωνmasc voc sg