ὑποτελῶν:

ὑποτελήςmasc/fem/neut gen pl
ὑποτελέω;ὑποτελῶact part pres masc nom sg; act part pres masc voc sg