ὑπομνηματισάμενοι:

ὑπομνηματίζομαιmid part aor masc nom/voc pl