τύπωσιν:

τύπτωact subj aor 3rd pl
τύπωσιςfem acc sg