τροφῆς:

τροφεύςmasc nom/voc pl; masc acc pl
τροφήfem gen sg