τρόπους:

τροπόω;τροπῶ;τροπῶ;τροπῶ;τροπῶ;τροπῶ;τροπῶact ind imperf 2nd sg
τρόποςmasc acc pl