τριγενές:

τριγενήςneut nom/acc/voc sg; masc/fem voc sg