τηρητικόν:

τηρητικόςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg