τελειοῦται:

τελειόω;τελειῶ;τελειῶ;τελειῶ;τελειῶmid-pass subj pres 3rd sg; mid-pass ind pres 3rd sg