ταχέως:

ταχύςmasc/neut gen sg;
θάσσωνmasc/neut gen sg;
ταχέως