σωματικόν:

σωματικόςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg