σωφροσύνην:

σωφροσύνηfem acc sg
σωφρόσυνοςfem acc sg