συννοήσαντος:

συννοέω;συννοῶ;συννοῶact part aor masc/neut gen sg