συνεστραμμένος:

συναστράπτωmid-pass part perf masc nom sg
συστρέφωmid-pass part perf masc nom sg