συνερωτᾷ:

συνερωτάω;συνερωτῶ;συνερωτῶact subj pres 3rd sg; mid-pass subj pres 2nd sg; act ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg