συνεργόν:

συνεργόςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg