συνέχοντος:

συνέχωact part pres neut gen sg; act part pres masc gen sg