συμπληροῦσθαι:

συμπληρόω;συμπληρῶ;συμπληρῶmid-pass inf pres