συμπληρούμενος:

συμπληρόω;συμπληρῶ;συμπληρῶmid-pass part pres masc nom sg