συμβαινόντων:

συμβαίνωact part pres neut gen pl; act imperat pres 3rd pl; act part pres masc gen pl