συλληφθέν:

συλλαμβάνωpass part aor neut nom/acc/voc sg