συγχρωτίζοιτο:

συγχρωτίζομαιmid-pass opt pres 3rd sg