συγκαταθέσεις:

συγκατάθεσιςfem nom/acc/voc pl; fem nom/voc pl