συγγνώμην:

συγγιγνώσκωmid ind aor 1st sg
συγγνώμηfem acc sg