στυπτηρίας:

στυπτηρίαfem acc pl; fem gen sg
στυπτήριοςfem acc pl; fem gen sg