στεφανωτικῶν:

στεφανωτικάneut gen pl
στεφανωτικόνneut gen pl
στεφανωτικόςfem gen pl; masc/neut gen pl