στεφανῶσαι:

στεφανόω;στεφανῶ;στεφανῶ;στεφανῶ;στεφανῶmid-pass subj pres 2nd sg; act inf aor