στάδιοι:

στάδιοςmasc nom/voc pl
στάδιονmasc nom/voc pl