σπουδάζοντες:

σπουδάζωact part pres masc nom/voc pl; act part pres masc acc pl