σμικρός:

μικρόςmasc nom sg
ἐλάχιστοςmasc nom sg
ἐλάσσωνmasc nom sg
μείωνmasc nom sg