σκληροτέρας:

σκληρόςfem gen sg comp; fem acc pl comp