σημαινομένῳ:

σημαίνωmid-pass part pres masc/neut dat sg