σφαιροειδεῖ:

σφαιροειδήςmasc/fem/neut nom/acc/voc dual; masc/fem/neut dat sg