σειόμενον:

σείωmid-pass part pres masc acc sg; mid part fut neut nom/acc/voc sg; mid part fut masc acc sg; mid-pass part pres neut nom/acc/voc sg