θερμῶν:

θερμόςfem gen pl; masc/neut gen pl; masc/fem/neut gen pl
θέρμηfem gen pl
θερμόνneut gen pl