θεῖον:

θεῖονneut nom/acc/voc sg
θεῖοςmasc acc sg
θεῖοςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg