πρυτανείας:

πρυτάνειοςfem acc pl; fem gen sg
πρυτανείαfem acc pl; fem gen sg