προτέρων:

πρότεροςfem gen pl comp; masc/neut gen pl comp