προσιστόρηκεν:

προσιστορέω;προσιστορῶ;προσιστορῶact ind perf 3rd sg; act ind plup 3rd pl