προσεδέχετο:

προσδέχομαιmid-pass ind imperf 3rd sg