προσδιαρθροῦντες:

προσδιαρθρόω;προσδιαρθρῶ;προσδιαρθρῶact part pres masc nom/voc pl; act part pres masc acc pl