προσαγορευόμεθα:

προσαγορεύωmid-pass ind pres 1st pl