προθεσμίαν:

προθέσμιοςfem acc sg
προθεσμίαfem acc sg