προάγων:

προάγωact part pres masc nom sg; act part pres masc voc sg
προάγωνmasc nom/voc sg; masc nom sg