πρέποντα:

πρέποντοςneut nom/acc/voc pl
πρέπωact part pres neut nom/acc/voc pl; act part pres masc acc sg
πρέπωνmasc acc sg