πρέπον:

πρέπωact part pres neut nom/acc/voc sg
πρέπωνmasc voc sg